Samma människa


Lyssna på denna låten. Tycker den är så tänkvärd.

Speciellt om man tänker på de senaste årens flykt till Sverige!

Vi är alla samma människa

Lika, olika som du

Vi kan lära av varandra

Allt vi behöver är nu